Nieuws

9 maart 2023

Ontwikkelingen in vastgoedbeleggingen

Hogere belastingen, een hoge rentestand en beperkingen in de vrije huursector kunnen van invloed zijn op u als vastgoedinvesteerder.

Elke belegger weet dat veel factoren invloed kunnen hebben op het resultaat van een belegging. Bij ZAQELIJK zien we het als belangrijke taak om u tijdig te informeren over relevante ontwikkelingen en u desgevraagd te helpen met het opnieuw bekijken van uw vastgoedportfolio. Ook dat hoort bij het onderscheidend vermogen van ZAQELIJK.

Op dit moment spelen een drietal interessante kwesties die invloed hebben op uw belegging: hoge rentes, hogere belasting door aanpassingen in box 3 en een lagere middenhuur. Hieronder behandelen we deze drie onderwerpen en wat dat voor u betekent.

Hoge rente

Een hogere rente heeft op iedereen invloed, niet alleen op beleggers in vastgoed. Maar welk effect heeft die hoge rente op u als belegger? In principe is een hoge rente niet gunstig voor vastgoedbeleggingen als het vastgoed deels met (hypothecaire) leningen is gefinancierd. Immers, die rente die extra aan de bank moet worden betaald, gaat af van het rendement. In het laatste kwartaal van 2022 zagen we dat het aantal vastgoedtransacties fors afnam. Vastgoedadviseur CBRE berekende dat het aantal transacties per vier weken 2,5 is, terwijl dit een jaar eerder nog 5,5 was. De hoge rente zorgt ook dat andere vormen van beleggingen, zoals obligaties aantrekkelijker worden dan vastgoed. Als u nu nog langlopende leningen heeft, is de rentestijging voorlopig minder relevant. Wees wel op tijd met informatie inwinnen over herfinanciering voor de looptijd is afgelopen.

Hogere belasting

Na de uitspraak van de Hoge Raad eind vorig jaar wordt steeds duidelijker wat de hervormingen van box 3 gaan inhouden. De Staatssecretaris van Financiën is van plan om vanaf 2025 op basis van daadwerkelijke rendementen vermogen te gaan belasten. Dat betekent een hervorming van box 3 waarbij zowel het directe rendement (rente, dividend en huurinkomsten) als de waardeontwikkeling belast gaan worden. Voor veel vastgoedbeleggers betekent dit een hogere box 3-heffing dan nu. Andere wijzigingen in belastingen zijn de verhoging van de overdrachtsbelasting naar 10,4% en een versobering van de leegwaarderatio.

Inperking vrije huursector

Verhuurt u zelf vastgoed? Dan moet u ook hier rekening houden met wijzigingen in de regelgeving. Volgens de wet ‘maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten’ mogen de huren in de vrije sector nu jaarlijks stijgen met 1% boven op de inflatiestijging. Daar komt een tweede methode bij. Door de hoge inflatie vond minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de huurstijging te fors. Daardoor is de methode ‘loonontwikkeling plus 1%’ toegevoegd, waarbij de laagste waarde van de twee gaat gelden. 

Boven op deze wijziging komt de invoering van een puntensysteem tegen extreme huurprijzen in de vrije sector, vergelijkbaar met wat sociale huurwoningen nu hebben. De streefdatum voor invoering is 1 januari 2024. De gemiddelde huurverlaging in de vrije sector per 2024 wordt € 190,- voor nieuwe huurders van ruim 300.000 woningen. Dit kan dus grote invloed hebben op de huuropbrengsten.

Al deze aanpassingen kunnen van invloed zijn op de keuzes die u als investeerder maakt. Het kan zelfs zo zijn dat alle drie deze onderwerpen tegelijk spelen! Het is zaak om hiervan bewust te zijn. Vraag uw adviseur daarom advies zodat u een goed overzicht krijgt van al uw opties. De financieel experts van ZAQELIJK staan altijd klaar om u te helpen !

Wilt u weten welke invloed deze ontwikkelingen hebben op uw belegging? Neem dan contact met ons op.

Heeft u vragen?

Wij helpen u direct. Laten we een vrijblijvende afspraak maken.

U kunt ons ook bellen:

Vragen?

Wij helpen u direct. Laten we een vrijblijvende afspraak maken.

Vragen?

Ik help u direct. Laten we een vrijblijvende afspraak maken.

Vragen?

Ik help u direct. Laten we een vrijblijvende afspraak maken.

Person riejanne

Vragen?

Ik help u direct. Laten we een vrijblijvende afspraak maken.

Vragen?

Ik help u direct. Laten we een vrijblijvende afspraak maken.

vastgoedbeleggingen
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.

Contact

ZAQELIJK Altena
Distributiestraat 25
4283 JN Giessen

ZAQELIJK Drechtsteden
Daltonstraat 1
3335 LR Zwijndrecht

ZAQELIJK Lek- en Merwestreek
Moerbei 16
3371 NZ Hardinxveld Giessendam

ZAQELIJK Maashorst
Cereslaan 4
5384 VT Heesch

ZAQELIJK Bommelerwaard
Wichard van Pontlaan 86
5302 XC Zaltbommel088 00 49 800
Info@zaqelijk.nl
SMF_Keurmerk

© ZAQELIJK  |  Privacybeleid  |  Ontwerp & realisatie: MM