Klachtenregeling

Had u andere verwachtingen?

Uw ZAQELIJK Partner streeft ernaar om aan de vooraf met elkaar afgestemde verwachtingen te voldoen. Mocht er desondanks niet aan de verwachtingen worden voldaan, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van ZAQELIJK. Deze klachtenregeling bestaat uit een aantal stappen.

Neem contact met ons op

Maak uw ongenoegen kenbaar bij uw ZAQELIJK Partner, hij of zij is uw eerste aanspreekpunt om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Bij voorkeur bespreekt u het allereerst telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Het bevestigen van uw klacht via een gedetailleerde e-mail zorgt ervoor dat uw ongenoegen wordt geregistreerd.

Ongenoegen kenbaar maken bij de ZAQELIJK organisatie

Mocht u met uw ZAQELIJK Partner niet tot een oplossing komen dan kunt u, uw ongenoegen kenbaar maken bij de ZAQELIJK organisatie. U kunt dat doen via e-mail (info@zaqelijk.nl) of middels het formulier van ongenoegen.

Uw klacht wordt geregistreerd en er wordt binnen 5 werkdagen een afspraak met u gemaakt voor een persoonlijk onderhoud (waarbij de ZAQELIJK Partner niet aanwezig is) of er wordt telefonisch contact met uw opgenomen.

Na het persoonlijke of telefonische onderhoud ontvangt u binnen 10 werkdagen een telefonische reactie, welke tevens via een e-mail zal worden bevestigd. Soms is een oplossing niet direct voorhanden en is het nodig om extra informatie in te winnen en/of om overleg te voeren.  Hierdoor kan de termijn voor het vinden van een oplossing langer duren. Nadat een oplossing is gevonden zal hier direct uitvoering aan worden gegeven.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Als u na overleg met uw ZAQELIJK Partner en de ZAQELIJK organisatie niet tot een oplossing bent gekomen kunt u zich richten tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële producten of diensten van een financiële dienstverlener. Het KiFiD kan uw klacht alleen in behandeling nemen als u de klacht heeft ingediend: binnen drie maanden na de definitieve reactie van de ZAKELIJK Partner of de ZAQELIJK organisatie of binnen een jaar nadat u de klacht officieel heeft gemeld bij uw ZAQELIJK Partner of de ZAQELIJK organisatie.

Op de site van KiFiD kunt u zowel digitaal als schriftelijk (postbus 93257, 2509 AG Den Haag) uw klacht indienen. Het aansluitnummer van ZAQELIJK bij KiFiD is: 550.000.006 Meer informatie over het klachteninstituut vindt u op de website van Kifid.

Formulier van ongenoegen

Wie is uw Zaqelijk partner? *
Marc Damen
Floris Visser
Willem Vink
Riejanne Verhoeks-Bok
Versturen
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.

Contact

ZAQELIJK Altena
Distributiestraat 25
4283 JN Giessen

ZAQELIJK Drechtsteden
Daltonstraat 1
3335 LR Zwijndrecht

ZAQELIJK Lek- en Merwestreek
Moerbei 16
3371 NZ Hardinxveld Giessendam

ZAQELIJK Maashorst
Cereslaan 4
5384 VT Heesch

ZAQELIJK Bommelerwaard
Wichard van Pontlaan 86
5302 XC Zaltbommel088 00 49 800
Info@zaqelijk.nl
SMF_Keurmerk

© ZAQELIJK  |  Privacybeleid  |  Ontwerp & realisatie: MM