Exportfinanciering

Exportfinanciering is het totale pakket van financieringsmogelijkheden dat tot doel heeft te voorkomen dat er bij het exporterende bedrijf ten gevolge van exporttransacties liquiditeitsproblemen ontstaan. Het gaat bij exportfinanciering meestal om exporttransacties waarbij de afnemer pas betaalt op de middellange of lange termijn.

Bij exportfinanciering vraagt een ondernemer krediet aan voor de periode tussen het produceren van de goederen en het moment waarop hij inkomsten uit de verkoop van de goederen ontvangt. Hij moet namelijk de grondstofkosten, de productiekosten en de verkoopkosten voorschieten. Ook moet hij eventuele betalingstermijnen van zijn buitenlandse klant overbruggen.

Vanaf het moment dat een ondernemer goederen gaat produceren tot het moment waarop hij de goederen betaald krijgt, steekt hij geld in de transactie. De koper moet vanaf het moment van betalen beschikken over financiële middelen. Het geld dat voor de transactie nodig is moet bijvoorbeeld worden opgenomen bij een bank. De koper verdient het geld dat hij nodig heeft om de goederen te betalen pas later terug, bijvoorbeeld bij het doorverkopen van de goederen. Iedere handelstransactie betekent dus een aanslag op de liquide middelen van zowel de verkopende als de kopende ondernemer.

Voor de verkoper is er sprake van voorfinanciering. Het gaat om het kapitaalbeslag tijdens de inkoop, het productieproces van de goederen en de opslag hiervan tot aan het moment van levering aan de koper.

Het moment van daadwerkelijke betaling is een onderdeel van de onderhandelingen en wordt individueel met de koper afgesproken. Het gaat meestal om het moment van levering van de goederen en/of van de documenten die de goederen vertegenwoordigen.

In het internationale handelsverkeer zijn lange betalingstermijnen heel gebruikelijk, zeker als het om grote transacties gaat.  Deze kunnen variëren van termijnen < 1 jaar tot > 5 jaar, afhankelijk van de grote van de opdracht en de looptijd.

Als het moment van levering of de eigendomsoverdracht niet samenvalt met het moment van betaling, is er sprake van kredietverlening. Er is dan immers vooruitbetaald of er wordt pas achteraf betaald.

Er zijn twee soorten kredietverleningen:
  • afnemerskrediet: de afnemer betaalt de goederen voordat ze geleverd worden; 
  • leverancierskrediet: de leverancier geeft de afnemer krediet, zodat deze de goederen pas enige tijd na ontvangst hoeft te betalen. De afnemer betaalt de goederen dus nadat ze geleverd zijn.

In de praktijk lopen deze transacties vaak via een bancaire instelling. Ondernemers lenen voor handelstransacties geld van de bank. De banken financieren de transacties dus. Het verlenen van afnemers- en leverancierskrediet loopt dan ook via de bank.

Als het moment van levering en betaling ver uit elkaar liggen, hoeft er voor een onderneming dan niet direct een tekort aan liquide middelen te ontstaan. Banken financieren niet zonder meer elke transactie: er worden bepaalde garanties en/of zekerheden geëist. Doordat er rente en andere kosten rusten op de kredietverlening, heeft deze invloed op de verkoop- en inkoopprijs.

Hierdoor wordt weer de concurrentiepositie van de onderneming beïnvloed en/of de winstmarge op de transactie waarvoor geleend wordt.

Een exporteur die zijn positie op de exportmarkt wil handhaven of verbeteren, maakt zijn offerte doorgaans dan ook compleet met een financieringsaanbod.

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn, neem dan contact op met ZAQELIJK.

Heeft u vragen?

Wij helpen u direct. Laten we een vrijblijvende afspraak maken.

U kunt ons ook bellen:

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.

Aanmelden
Contact

ZAQELIJK Lek- en Merwestreek
Buitendams 91
3371 BB  Hardinxveld-Giessendam

ZAQELIJK Drechtsteden
Daltonstraat 1
3335 LR Zwijndrecht

ZAQELIJK Altena
Distributiestraat 25
4283 JN Giessen

088 00 49 800 Info@zaqelijk.nl

© ZAQELIJK  |  Privacybeleid  |  Ontwerp & realisatie: MM