Zorgboerderij vastgoed financiering

Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf dat ruimte biedt aan mensen die hulp, zorg of begeleiding nodig hebben. Landbouw-, tuinbouw-, fruitteelt-, kleinveebedrijf en zorg worden gecombineerd in een zorgboerderij. Zorgboeren kiezen bewust voor deze combinatie. Ze delen het goede van hun bedrijf graag met anderen. Bovendien voelen zij zich betrokken bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bij hun bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling houden zorgboeren rekening met mogelijkheden en doelen van de deelnemers. Hun werkaanbod en begeleiding sluiten aan bij wat een deelnemer wil en kan. Zorgboeren zijn betrokken bij de maatschappij.

De deelnemers die er komen, kunnen mensen zijn die vrij veel begeleiding nodig hebben of mensen die redelijk zelfstandig kunnen werken. Er zijn zorgboerderijen voor mensen met een verstandelijke beperking, voor personen met een psychische hulpvraag, voor (ex)gedetineerden en personen met een verslavingsachtergrond, voor probleemjongeren, voor mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt of voor ouderen die in een rustige, vertrouwde omgeving verzorgd willen worden. Op veel zorgboerderijen komt een combinatie van deze doelgroepen voor. Er zijn tot slot ook zorgboerderijen die kinderopvang bieden. Net als in een crèche, alleen dan op een boerderij. Er is dan niet altijd sprake van een beperking die speciale begeleiding vraagt.

De meeste zorgboerderijen bieden dagbesteding voor mensen die zorg en begeleiding nodig hebben. De hoeveelheid zorg en begeleiding kan sterk verschillen. Er zijn ook boerderijen die sociale activering, arbeidstraining of een begeleide werkplek bieden. Het werk op de boerderij is vaak bedoeld om arbeidsritme en sociale contacten en vaardigheden op te doen. Het kan ook zijn dat mensen naar de boerderij gaan gewoon om bij te komen en zich te bezinnen op de toekomst.

Bij het financieren van een zorgboerderij is het van belang om het verdienmodel goed in beeld te hebben. Welke doelgroep bedient u? En welke vergoedingen zijn hieraan verbonden? Wat is het langjarige perspectief, zijn er wachtlijsten, tekorten in opvangplaatsen? En hieraan gekoppeld wat is de bezettingsgraad? Hoe is de continuïteit op de zorgboerderij geregeld? Vaak rust er een grote verantwoordelijkheid op de initiatiefnemers, regel goed uw vervanging mocht u onverhoopt niet meer in staat zijn om de onderneming te leiden.

Het indienen van uw facturen en het betaald krijgen van deze facturen is complex en dient volgens de juiste procedures te gebeuren. Regelt u dit zelf of besteedt u dit uit?

Naast bovenstaande zijn er nog verscheidene zaken die van groot belang zijn bij het verkrijgen van een financiering om uw vastgoed te verwerven of te herfinancieren.

ZAQELIJK begrijpt dat het u gaat om het welzijn van uw deelnemers en realiseren van uw idealen t.o.v. de verzorging van uw deelnemers. En daar hebben wij veel waardering voor. ZAQELIJK is daardoor gemotiveerd en u graag dienst om het zorgvastgoed waarin u, uw idealen realiseert, aan te kunnen kopen of te herfinancieren.

Heeft u vragen?

Wij helpen u direct. Laten we een vrijblijvende afspraak maken.

U kunt ons ook bellen:

Ontdek hoe wij onze klanten hebben geholpen op het gebied van financieringen van zorgboerderij vastgoed

Zorgboerderij BijBram groeit door samenwerking

Zorgboerderij BijBram

Zorg kan anders!

BijBram

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.

Contact

ZAQELIJK Altena
Distributiestraat 25
4283 JN Giessen

ZAQELIJK Drechtsteden
Daltonstraat 1
3335 LR Zwijndrecht

ZAQELIJK Lek- en Merwestreek
Moerbei 16
3371 NZ Hardinxveld Giessendam

ZAQELIJK Maashorst
Cereslaan 4
5384 VT Heesch

ZAQELIJK Bommelerwaard
Wichard van Pontlaan 86
5302 XC Zaltbommel088 00 49 800
Info@zaqelijk.nl
SMF_Keurmerk

© ZAQELIJK  |  Privacybeleid  |  Ontwerp & realisatie: MM